FACE & BODY

Facial (Custom/Acne).                                                       $100       

Facial (Anti-Aging w/ Massage)                                       $150        

Make-up Application                                                         $75

Eyebrow Wax                                                                        $18

Eyebrow Wax & Upper Lip                                                $26          

Upper Lip Wax or Chin Wax                                              $15          

Full Face Wax                                                                       $62

Sides of Face Wax                                                                $20 

Neck Wax                                                                               $24

Bikini Wax                                                                              $35

Brazilian Wax                                                                         $75

Full Leg Wax                                                                          $75

Arm Waxing                                                                           $50

Mens Chest Wax                                                                    $60

Back Wax                                                                                 $75